Analyser

Giese Consult tilbyder udarbejdelse af en række kvantitative og kvalitative analyser indenfor B2B. Fællesnævneren er at de tager udgangspunkt i det behov for viden som virksomheden har samt virksomhedens forhold. Blandt mulighederne er følgende:


Kundetilfredshedsanalyser / Loyalitetsanalyser

I en del virksomheder måles kundetilfredshed, da dette er et krav jf. ISO 9001. Hvis man reelt ønsker at bruge besvarelserne til løbende forbedringer, er det vigtigt at analysen har et højt niveau af validitet og pålidelighed. Herunder skal det sikres at spørgsmålene er entydige for at undgå misforståelse. Endvidere skal det internt være tydeligt, hvem der har ansvaret for evt. forbedringer i forhold til besvarelserne.


Medarbejdertilfredhedsanalyser

Undersøgelser har vist et tydelig sammenhæng mellem engagement (commitment) og virksomhedernes resultater. Derfor bør virksomheder have fokus på medarbejdertilfredshed. Udover selve tilfredsheden, bør analysen gå bagom og undersøge årsagerne til disse holdninger. Eksempelvis kan manglende commitment skyldes mangelfuld kommunikation af virksomheden overordnede strategi om mål.


Kundebehovsanalyser

I forbindelse med produktudvikling er det væsentlig at identificere og differentiere mellem hvad kunderne reelt har behov for og hvad de godt kunne tænke sig (nice to have and need to have). Dermed undgås udvikling af produktegenskaber og services, som kunderne reelt ikke er villige til at betale for.

Den proces der anvendes tager udgangspunkt i at måle hvor vigtigt et behov er, samt hvor godt tilfreds kunderne er med de nuværende løsninger. Det sidste giver mulighed for at fokusere på de muligheder som ikke er afdækket af egne eller konkurrerende produkter.


Kendskabsanalyse

Hvor godt kender markedet jeres virksomhed? I den forbindelse kan der skelnes mellem uhjulpet og hjulpet kendskab. Uhjulpet kendskab er om potentielle kunder kan komme i tanke om jeres virksomhed uden hjælp, når de bliver bedt om navne på firmaer der leverer bestemte produkter og ydelser. Hjulpet kendskab er analyse, hvor de potentielle kunder bliver spurgt hvilke af følgende firmanavne de kender.


Imageanalyser

Imageanalyser omfatter ikke alene kundernes men også det øvrige markeds opfattelse af virksomheden inden for f.eks. innovation, troværdighed, stabilitet, m.m. samt hvor væsentligt disse parametre er, når en ny leverandør skal udvælges.


Konkurrentanalyser

Konkurrentanalyser kan omfatte deres produktsortiment, prisniveauer, organisation, partnere, markedsandele og strategi. Konkurrentanalyse kan også inkludere en økonomisk analyse af nøgletal og sammenligning med de tilsvarende tal for jeres virksomhed, for der igennem at vurdere bl.a. effektivitet og økonomisk formåen. Det er dog ikke alle virksomheder, hvor regnskabstal er tilgængelige.


Markedsanalyser

Markedsanalyser kan omfatte vurdering af markedsandele af det betjente marked, størrelse af potentielle markeder, trends blandt kunder og konkurrenter, lovmæssige krav samt anvendte standarder.


Virksomhedsanalyser

En virksomhedsanalyser omfatter en række af de ovenstående analyser, men ser også internt i virksomheden. Dette inkluderer evnen til at skabe nye kunder og produkter samt afhængighedsforhold til enkelte kunder, leverandører, medarbejdere, patenter samt andre aspekter som udgør risici eller muligheder for virksomheden.