Strategi

Som en lænke er en strategiproces aldrig stærkere end det svageste led. Derfor er der behov for fokus på hele strategiværdikæden.

Strategistruktur

Som en integreret del af strategiprocessen eller som en separat opgave, tilbydes opbygning af struktur af selv strategiprocessen, således at det sikres at alle relevante aspekter bliver inkluderet i forløbet.

Der findes en række templates til udarbejdelse af strategier, men desværre findes der ikke ”One-size-fits-all”. Derfor at der behov for at se på den interne organisation, produkt- og markedssammensætning for at optimere strukturen til den enkelte virksomhed. Herunder at identificere dem, der bør involverer i udvikling af selve strategien.

 

Strategianalyser

En hver strategisk planlægning bør foretages på baggrund af valide data. Dette inkluderer typisk markedsanalyser, konkurrentanalyser, segmentdefinitioner, imageanalyser, som bør foretages inden formulering af ny strategi.

Læs mere under analyser

 

Strategiformulering

Typisk vil en strategi fokusere på enten levere det bedste produkt, lavest omkostningsstruktur eller et unikt forhold til kunderne med kendskab til deres behov.

En strategiformulering vil oftest deles op på flere niveau, med en overordnet strategi, strategier for forretningsområder, lande og afdelinger, der alle støtter op om det fælles mål. De beskrevne planer bør undersøges for sammenhæng mellem ressourcer, omgivelser og værdier.

 

Strategikommunikation

”The result of bad communication is a disconnection between strategy and execution”
Chuck Martin, former VP IBM

Mange virksomheder anser strategiprocessen som været næsten i mål, så snart strategien er godkendt af bestyrelsen. Dette er dog langt fra sandt. Hvor strategiformuleringen typisk involvere et begrænset antal medarbejdere, så bør implementering omhandle de fleste medarbejdere. Det er sjældent tilstrækkeligt at præsenterer strategien under et informationsmøde for alle medarbejdere. Budskabet skal gentages og forklares for at sikre forståelse og accept blandt medarbejderne.

Nogle firmaer undlader bevidst at kommunikere strategien internt for at undgå at konkurrenterne får fat i den. Men en strategi som kun er leve dygtig, hvis den forbliver hemmelig, er næppe det papir værd som det er skrevet på.The Communication Circle

En international analyse på baggrund af 333 besvarelser foretaget af Michael Giese, har påvist at firmaer som er gode til at kommunikere strategien internt, klare sig resultatmæssigt i forhold til budget bedre en de virksomheder, der ikke kommunikere strategien. En PowerPoint præsentation af resultatet kan downloades her.

Til kommunikation af strategier arbejder Giese Consult med udgangspunkt i kommunikationscirklen.

 

 

Strategiimplementering

Giese Consult arbejder med forskellige modeller til implementering af strategier. Dette kan være Balanced Scorecard, FranklinCovey’s ”4 Disciplines of Execution” eller simple Key Point Indicators (KPI’er). Fællesnævneren for disse er at sikre målbare aktiviteter som er tydlige adresseret til specifikke afdelinger eller personer.

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time). Dermed er det muligt måle og sikre fremdrift af aktiviteterne, da man altid ved hvem der skal gøre hvad.

 

Strategieftersyn

En koncernstrategi kan let blive indforstået samt blive meget subjektiv i form af en overvurdering af egne konkurrencemæssige fordele. Giese Consult tilbyder et objektivt eftersyn med friske øjne, som stiller kritiske spørgsmål til jeres formåen.

Tilsvarende kunne det også være relevant at foretage en analyse af kendskabsgraden til strategien blandt medarbejderne.